‘Een interessante ontwikkeling. De primaire ticketing die de werking van de secundaire ticketing overneemt. Net nu de Nederlandse overheid regels wil maken voor het voorkomen van doorverkoop voor buitensporig hoge bedragen.

Moet de overheid nu ook regels maken voor de hoogte van de oorspronkelijke prijzen of kunnen organisatoren zelf iets doen?

Dat de buitensporige doorverkoop van tickets ongewenst is, staat buiten kijf. De consument betaalt vaak veel te veel of kan het niet betalen en het risico dat je niet eens binnenkomt is ook nog eens groot als je bij het verkeerde platform koopt.

Maar ook organisatoren en artiesten vissen achter het net.

Ze lopen alle risico’s en ze profiteren niet mee van waardestijgingen door tussenhandel die zelf geen enkele waarde toevoegt. Bovendien wil je als artiest het liefst spelen voor de fans waarmee je een band hebt opgebouwd en niet voor de bezoekers met de diepste zakken.

De overheid kan het doorverkopen van tickets voor festivals en sportwedstrijden aan banden leggen door een wettelijk verbod. Maar voor je het weet is het een lege papieren tijger, omdat het moeilijk te voorkomen is. Daarom is het veel logischer en sterker dat organisatoren zelf aanvullend maatregelen nemen om zelf regie houden over het toegangsrecht tot hun evenement.

Dat kan door een persoonlijk toegangsrecht op naam aan bezoekers te geven. Als je weet wie het ticket heeft, dan kan je ook regels stellen voor doorgeven, doorverkopen, teruggeven als je niet kan of het invoeren van een wachtlijst die ook écht werkt. Dit biedt mogelijkheden voor het voorkomen van negatieve effecten van secundaire verkoop, maar het biedt ook kansen voor het verbeteren van de primaire verkoop.

Met Siip Identity Based Access weet je altijd wie het ticket heeft.

Dit vergroot de (consumenten)veiligheid en verhoogt de interactie en betrokkenheid tussen organisaties, artiesten & fans. En dat is waar het om gaat; een mooi en eerlijk evenement, festival of concert met betrokken bezoekers en persoonlijke aandacht!’

Jan Brink is een van de founders van Siip Group. Zijn jarenlange ervaring binnen de overheid en politiek neemt hij mee om ervoor te zorgen dat de oplossingen die Siip biedt, passen bij de behoefte in de praktijk.

Bij Siip wordt gepatenteerde software gemaakt voor veilige & efficiënte toegang tot bijvoorbeeld evenementen, voetbalstadions en hotelketens & vakantieparken. Deze toegang faciliteert Siip via een smartphone-app voor bezoekers, waarbij zij persoonlijke digitale toegang krijgen op basis van hun identiteit. De gebruiker van de app heeft daarbij de regie over zijn of haar persoonsgegevens.