PRIVACYVERKLARING

(AUGUSTUS 2022)

Siip Custodian B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna samen aangeduid als: Siip) bieden veel verschillende diensten. Alle diensten zijn gebaseerd op eigen regie die jij hebt over jouw persoonsgegevens. De gebruiker heeft altijd de controle over de gegevens die gedeeld worden. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de Siip app en de “trusted bij Siip” apps, die door Siip worden aangeboden. Jouw persoonlijke gegevens staan uitsluitend op jouw smartphone. Door de aard van de dienstverlening van de Siip app, deelt Siip op jouw verzoek en met jouw expliciete toestemming, gegevens met andere partijen. Siip draagt er zorg voor dat er geen onnodige gegevens gedeeld worden.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, als je de Siip app gebruikt. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op hebt. Je kunt erop vertrouwen dat we op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voordat je bepaalde keuzes maakt.


ONZE BELOFTEN


DIENSTEN EN JOUW RECHTEN


1 | WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS?

Siip Custodian B.V., Eekwal 14 te Zwolle is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens in de Siip app. Jouw gegevens in de Siip app worden verwerkt door Siip voor het aanmaken van het Siip account en voor het verlenen van de identificatiedienst. Zodra jouw persoonsgegevens voor het verlenen van de identificatiedienst met jouw toestemming worden verstrekt aan het aangesloten bedrijf om jou toegang te verschaffen tot de diensten van dat bedrijf, is dat bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. Siip is dan de gegevensverwerker.


2 | WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, emailadres, leeftijd en geboortedatum.

Overeenkomst

Je mag persoonlijk gebruikmaken van de (trusted by) Siip app als je een smartphone en een geldig identiteitsbewijs hebt. Heb je de Siip app gedownload en de algemene voorwaarden geaccepteerd? Dan hebben we een overeenkomst voor het gebruiken van de Siip app. We hebben daarvoor een aantal persoonsgegevens nodig om verzoek tot toegang/identificatie te kunnen verwerken. Je legitimeert je eenvoudig in de Siip app met je legitimatiebewijs. Je gegevens verlaten je smartphone alleen als jij hier uitdrukkelijk toestemming voor verleent. Bijvoorbeeld als je een overeenkomst met een aangesloten bedrijf sluit, om bijvoorbeeld een (festival) ticket te kopen of een hotelboeking te doen.

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen we jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen en gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat we jou alleen vragen je gegevens te delen als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst

Om de dienstverlening uit te kunnen voeren, kan het zijn dat sommige persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan de toegang voor een festival met de Siip app. Dit kan betekenen dat, wanneer je de gegevens niet wilt delen, de dienstverlening niet kan worden uitgevoerd.

Wettelijke grondslag

Soms is vastgelegd in de wet dat bepaalde gegevens vastgelegd en bewaard moeten worden. Denk hierbij aan het wettelijk verplichte nachtregister bij een overnachting in een hotel.

Toestemming

Om jouw profiel in het Siip account te kunnen gebruiken, hebben we aanvullende gegevens van jou nodig om de app te kunnen gebruiken voor specifieke dienstverlening van een bedrijf die deze gegevens daarvoor nodig heeft. Deze aanvullende gegevens kun je zelf opgeven. Denk hierbij aan je mobiele telefoonnummer of je e-mailadres. Deze gegevens worden door ons opgeslagen op jouw smartphone, voor jouw gebruik van de Siip app. We controleren of je daadwerkelijk de beschikking hebt over het mobiele telefoonnummer of het e-mailadres door een sms en/of een verificatiemail te sturen.

Wij vragen jou ook toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens aan het aangesloten bedrijf om gebruik te kunnen maken van specifieke dienstverlening van dat bedrijf. Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met een aangesloten bedrijf als jij daarvoor toestemming aan ons hebt verleend. Daarover lees je meer bij ‘Het gebruik van gegevens met jouw toestemming’


3 | WELKE GEGEVENS EN HOE WORDEN DEZE GEGEVENS VIA DE (TRUSTED BY) SIIP APP GEBRUIKT?

De (Trusted by) Siip app is één van de apps die Siip aanbiedt. Siip maakt daarbij gebruik van een digitale kluis op jouw smartphone, die gevuld wordt met jouw gegevens. Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met jouw toestemming aan een aangesloten bedrijf, zodat deze weet wie jij bent

Welke gegevens veilig versleuteld in de kluis worden opgeslagen, hoe deze gegevens worden gebruikt en waarvoor én hoelang wij jouw gegevens bewaren, is specifiek voor de (trusted by) Siip app vastgelegd. In je profiel van de Siip app kun je zien welke gegevens worden bewaard op je toestel en welke keuze je hierin zelf kunt maken.


4 | GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS TER UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Voor elke gebruiker van de app maakt Siip een Siip account aan. Voor het aanmaken van dit account heeft Siip de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de dienst overeenkomstig de algemene voorwaarden van deze app. Nadat deze gegevens door jou zijn verstrekt en door ons zijn getoetst, worden deze veilig versleuteld opgeslagen, samen met je Siip klantnummer bij Siip.

Bij het opheffen van het Siip-account worden je persoonsgegevens door Siip vernietigd. Hieronder is beschreven hoe je het Siip-account kunt opheffen.


5 | GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS MET JOUW TOESTEMMING

Verkrijgen en bewaren in de Siip app

Voor bepaalde activiteiten die betrekking hebben op de dienstverlening van het aangesloten bedrijf, heeft Siip aanvullende gegevens van jou nodig. Als deze gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan zal Siip je expliciet vragen deze gegevens aan te vullen in de app.

Verstrekken vanuit de Siip app

Jij bepaalt aan wie je de informatie wilt verstrekken. Tijdens het scannen van de QR code, of door “rechten” zoals een ticket te accepteren, aangeboden door één van de aangesloten bedrijven, laat de Siip app zien welke dienst er door wie aangeboden wordt. Door akkoord te geven in de Siip app, worden de gevraagde gegevens met het bedrijf gedeeld, zodat het bedrijf de toets kan uitvoeren of je toegang tot hun diensten krijgt. Je mag zelfstandig toestemming geven voor het verstrekken van jouw persoonsgegevens als je 16 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet je hiervoor toestemming van je ouder(s) of voogd hebben.

Je kunt jouw toestemming voor het bewaren van jouw gegevens in de Siip app bij ons intrekken. Dat kan via de ‘vergeet mij-button’ in de Siip app zelf. Of neem contact op met vergeetmij@siip.app om de procedure te starten. Wij zullen de gegevens die wij aanvankelijk met jouw met toestemming hebben gekregen, verwijderen in de app en we verwijderen je account. Bij het verwijderen van deze gegevens kun je geen gebruik meer maken van de desbetreffende dienstverlening.


6 | DELEN VAN JOUW GEGEVENS MET DERDEN

  1. Wat doen wij niet:
    Siip verstrekt je gegevens niet aan derden voor marketing-, verkoop- en/of andere doeleinden dan die beschreven staan in deze privacyverklaring.
  2. Wat doen wij wel:
    Op jouw verzoek en met jouw toestemming faciliteert Siip het delen van je gegevens aan aangesloten bedrijven voor identificatie en verificatie, waarmee dat aangesloten bedrijf jou toegang kan verschaffen tot de diensten van dat bedrijf. Alleen bedrijven en instanties die de Siip dienstverlening bij Siip afnemen, behoren tot deze groep. Je leest hieronder wat voor dienstverleners dat zijn.

Onze dienstverleners

We mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan andere partijen geven: daar zijn regels voor. Wij werken alleen samen met bedrijven die waarborgen geven rondom veiligheid en privacy. Dat bedoelen wij met ‘trusted by Siip’. Op de dienstverlening die door deze dienstverleners wordt aangeboden, is een eigen privacy beleid van dat bedrijf van toepassing.

Bevoegde publieke instanties/autoriteiten

Siip is op grond van de wet verplicht om jouw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Onze toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en andere overheidsinstanties kunnen persoonsgegevens van jou bij ons opvragen. In de wet staat wanneer we die moeten geven. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.


7 | OVERIGE INFORMATIEVERSTREKKING

We kunnen je pushberichten sturen om je te laten weten wanneer er nieuws over de Siipdienstverlening is. Denk aan:

Je kunt deze berichten altijd uitzetten via de instellingen van de Siip app en op je smartphone.


8 | BEVEILIGING EN BEWAREN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

We doen onze uiterste best om jouw gegevens zoveel mogelijk te beschermen:


9 | WIJZIGINGEN EN CONTACT

Siip blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daardoor wordt aangepast. Daarover word je geïnformeerd zodra je de app opnieuw opent.

Contactpersoon

We hebben binnen Siip een functionaris voor de gegevensbescherming. Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door de Siip app, stuur dan een mail aan privacy@Siip.app. Ook bij ideeën of klachten over de verwerking van de persoonsgegevens voor Siip kun je mailen naar: privacy@Siip.app. We helpen je graag! Ben je het niet eens met de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je bij ons een klacht indienen. Dit kan eventueel ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.